Kancelaria Notarialna - Mitelsztat

Notariusz Rzeszów

Kancelaria notarialna istnieje od roku 1995, początkowo zlokalizowana była przy ul. Lisa-Kuli 2, a obecnie - już od kilku lat - przy ul. 3-go Maja 22, róg ul. Fircowskiego od strony której usytuowane jest wejście do budynku.


Najlepszy dojazd do kancelarii jest od ul. Zygmuntowskiej, gdzie na tyłach budynku Komendy Miejskiej Policji znajduje się dogodny parking.


Kancelaria notarialna oferuje w ramach swojej profesjonalnej działalności, obsługą w zakresie dokonywania czynności notarialnych w ramach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawnych, przy zachowaniu wszelkich zasad etyki zawodowej, starając się zapewnić uczestnikom czynności notarialnych maksymalne bezpieczeństwo obrotu prawnego.


Do dokonania czynności notarialnej niezbędne jest dostarczenie kompletu odpowiednich dokumentów, wystarczających do sporządzenia czynności określonego rodzaju. Dokumenty te każdorazowo określi notariusz. Dokumenty najlepiej dostarczać osobiście do Kancelarii. Należy pamiętać, że kserokopie, skany, wydruki z faksu nie są uznawane przez polskie prawo za dokumenty i nie mogą one służyć za załączniki do aktów notarialnych, będących podstawami wpisu do ksiągi wieczystej. Dokumenty niezbędne do sporządzenia czynności notarialnej należy dostarczyć przed ustalonym terminem zarezerwowanej czynności prawnej, co zagwarantuje Państwu sprawną i profesjonalną obsługą.


Czynności notarialne - zgodnie z treścią ustawy Prawo o notariacie - są dokonywane w Kancelarii. Jednakże niektóre czynności mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Kancelaria Notarialna - Mitelsztat
stat4u Katalog prawny Katalog Polskie Strony Liczniki agnat.pl Dodaj stronę do katalogu Baza Firm